Lid Raad van Toezicht: Internationale (ontwikkelings)samenwerking en politiek

• Kennis, kunde én passie voor internationale (ontwikkelings)samenwerking.
• Vertrouwd met de werking van politieke instituties en NGO’s.
• Intrinsieke motivatie; inspirerende visie op inclusie en participatie vraagstukken.