Lid Raad van Toezicht: jeugd, onderwijs & samenleving

  • Kennis van actuele vraagstukken rond jeugd, onderwijs & samenleving.
  • Vertrouwd met thema’s als kansenongelijkheid, participatie, inclusiviteit en sociale veiligheid.
  • Goed ontwikkeld gevoel voor verantwoording naar de stakeholders van onderwijsinstellingen.


Sollicitatieformulier