Lid Raad van Toezicht: Juridisch-Ethiek-Governance

• Scherp oog voor vraagstukken van ethiek, integriteit en (mensen)rechten.
• Inzicht in governance en compliance vraagstukken.
• Intrinsieke motivatie; inspirerende visie op inclusie en participatie vraagstukken.