Lid Raad van Toezicht: Juridisch-Governance

• Brede juridisch-bestuurlijke ervaring.
• Kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, contractering, samenwerking.
• Ervaring met governance en compliance vraagstukken.