Lid Raad van Toezicht: juridische dienstverlening & ondernemerschap

• Brede juridische achtergrond en expertise.
• Scherp oog voor innovaties en nieuwe vormen van juridische dienstverlening en geschillenbeslechting.
• Heldere visie op de kwaliteit van de geschillenbeslechting en van de ondersteuning daarvan.Sollicitatieformulier