Lid Raad van Toezicht: Ketensamenwerking & Sociaal domein

• Ziet kansen in samenwerking tussen onderwijs en de partners in het sociale domein.
• Heldere visie op de rol van onderwijs bij versterking van sociale cohesie in wijken en buurten.
• Bij voorkeur maatschappelijk betrokken in het werkgebied.