Lid Raad van Toezicht: Kwaliteit & Cliëntenperspectief

• Heldere opvattingen over kwaliteit van zorg en verankering van het cliëntenperspectief.
• Vertrouwd met de veranderende rol en positie van de cliënt in de langdurige zorg.
• Teamplayer die de dialoog zoekt, sterk gericht is op samenwerking en denkt vanuit samenhang.