Lid raad van toezicht: onderwijs

  • Vanuit toezichthoudende functie bijdragen aan up-to-date funderend onderwijs.
  • Waardengedreven toezien op de bedoeling en de kernwaarden van de stichting.
  • Expertisegebied ‘onderwijs’ in brede zin met bij voorkeur kennis van innovatie en digitalisering.


Sollicitatieformulier