Lid Raad van Toezicht: onderwijskwaliteit en -vernieuwing

• Bestuurlijke of adviesachtergrond in het (voortgezet) onderwijs.
• Heldere visie op onderwijskwaliteit en -vernieuwing.
• Scherp zicht op de maatschappelijke context waarbinnen het (voortgezet) onderwijs opereert.Sollicitatieformulier