Lid Raad van Toezicht: Onderwijskwaliteit & onderwijsvernieuwing

• Heldere visie op onderwijskwaliteit en -vernieuwing.
• Scherp oog voor maatschappelijke context en dynamiek van het primair onderwijs.
• Bij voorkeur maatschappelijk betrokken in het werkgebied van Agora.