Lid Raad van Toezicht: onderwijsvernieuwing

• Ervaring uit het primair onderwijs inzetten voor (ICT) innovatie en onderwijsvernieuwing.
• Frisse blik inzetten op mogelijkheden van ICT toepassingen voor het verwerven van kennis, stimuleren van talentontwikkeling en het verbeteren van kwaliteit van onderwijs.
• Inbrengen van actieve maatschappelijke- en regionale betrokkenheid.