Lid Raad van Toezicht: Organisatieontwikkeling & Ketensamenwerking

• Eigentijdse visie op vraagstukken rond organisatieontwikkeling.
• Scherp oog voor de eisen rondom (onderwijs)kwaliteit en professionalisering.
• Heldere visie op samenwerking met keten- en onderwijspartners.