Manager Informatiestandaarden

• Resultaatgerichte verbinder met kennis van ICT en zorg.
• Realiseert in- en externe samenwerking en verbinding.
• Positioneert Nictiz als de kennisorganisatie voor digitale informatie uitwisseling in zorg.