Onafhankelijk voorzitter ALV

  • Sterke verbinder met bestuurlijke en toezichthoudende ervaring; transparant, onafhankelijk en integer.
  • Regisserende rol in het proces van verdere professionalisering en invulling van governance processen.
  • Toezicht houden op het realiseren van de maatschappelijke opgave van het samenwerkingsverband.


Sollicitatieformulier