Programma-manager Nationale Studenten Enquête

·        Regiefunctie vervullen met voornamelijk als doel tevredenheid studenten in kaart te brengen middels landelijke grootschalige enquête.
·        Duurzaam onderhouden van commitment in het veld van hoger onderwijs en studenten.
·        Verkrijgen van draagvlak voor het instrument en de uitkomsten.Sollicitatieformulier