Provinciesecretaris/Algemeen directeur

• Ruime ervaring als overheidsmanager in complexe bestuurlijke omgeving.
• Pleitbezorger en boegbeeld van een duurzame, integere en inclusieve provinciale organisatie.
• Uw manier van sturen, organiseren en samenwerken sluit aan op de veranderende samenleving en is uitnodigend voor andere partijen.