Rector Mill Hill College

• Verder bevorderen van de recent geformuleerde onderwijsvernieuwing.
• Stimulerend en doelgericht leiding geven aan de professionalisering van het team.
• Ontwikkelingen in de regio verbinden aan ontwikkelingen binnen de school.