Rector OMO scholengroep Tongerlo

• Attractief en onderscheidend profileren van het onderwijsaanbod in de regio.
• Stimuleren en professionaliseren van de samenwerking binnen de scholengroep.
• Verbinding en samenwerking aanbrengen met de lokale partners als ook met andere OMO-scholen in de regio.