Rector Rijnlands Lyceum Oegstgeest

• Zorgdragen voor goede naam van school met traditie, met meer dan goed onderwijs.
• Verantwoordelijkheid nemen voor volgende fase van schoolontwikkeling en professionalisering.
• Optimaal benutten van combinatie van regulier havo/vwo, tweetalig en internationaal onderwijs.