Rector Scholengroep Boxtel

• Kwaliteits- en toekomstgericht bovenschools rector.
• Strategisch en onderwijskundig leiderschap inzetten ten behoeve van de scholen.
• Vertegenwoordigen en profileren van de scholengroep in de regio.