Rector Theresialyceum

• Vanuit visie op modern onderwijs leiding geven aan school met tradities.
• Vormgeven aan een ontwikkelingsgerichte cultuur waarin reflectie en samenwerking vanzelfsprekend zijn.
• Ontwikkelen van een attractief onderwijsaanbod passend bij de populatie van leerlingen.