Transitiedirecteur Hogeschool Rotterdam Business School

• Vormgeven van een netwerkorganisatie van en voor het economisch domein.
• Leiding geven aan transitie, als boegbeeld visie in- en extern uitdragen
• Met zakelijkheid sturen op cultuur van samenwerken en eigenaarschap in de teams.