Twee leden raad van toezicht

• Inbrengen van bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring en kennis onderwijs.
• Vanuit een focus op waarden bijdragen.
• Expertisegebieden governance, juridisch, HR en organisatieontwikkeling.