Voorzitter College van Bestuur

  • Persoonlijk en betekenisvol bijdragen aan de kennisinfrastructuur in de regio Zuidwest Nederland.
  • Realiseren van de ambities qua onderwijs en onderzoek en de hiervoor benodigde organisatietransitie.
  • Duurzaam verankeren van de hogeschool met zwaartepunt Water, Energie, Vitaliteit, Voeding en Biobased.


Sollicitatieformulier