Voorzitter College van Bestuur

  • Ambitieus en strategisch richting geven aan innovatie en onderwijskwaliteit.
  • Stimuleren van synergie binnen pluriforme openbare scholengroep voor voortgezet (speciaal) onderwijs.
  • Waardengedreven, inspirerend en coachend bestuurder, actief inhoud gevend aan lerende cultuur.Sollicitatieformulier