Voorzitter College van Bestuur

• Aansprekend boegbeeld met visie op het hoger beroepsonderwijs.
• Doorontwikkeling van de strategische agenda van de hogeschool van én voor Amsterdam.
• Vanuit verbinding zorgdragen voor positionering en belangenbehartiging.