Voorzitter College van Bestuur

• Vanuit visie en hart voor het onderwijs een strategische en innovatieve koers uitzetten.
• Stuurt op professionalisering, onderwijsvernieuwing en toekomstbestendige samenwerking.
• Beschikt over natuurlijk, procesgericht leiderschap, bindend vermogen en implementatiekracht.