Voorzitter College van Bestuur

• Verbindend, inspirerend en met gezag leiding geven aan ambitieus koersplan.
• Met behoud van eigenheid scholen synergievoordeel behalen op stichtingsniveau.
• Op basis van bestuurlijk vermogen zorg dragen voor kwaliteit en continuïteit.