Voorzitter en lid College van Bestuur

  • Richting geven aan strategie en doorontwikkeling van Agora als professionele leer- en leefgemeenschap.
  • Sturen op toekomstgericht onderwijs, strategische innovaties en samenwerking.
  • Ondernemend, verbindend, innovatief en doortastend.


Sollicitatieformulier