Open vacatures

Ons bureau is gespecialiseerd in de werving en selectie van toezichthouders, bestuurders, directeuren en management voor de brede publieke sector. Van oudsher doen wij dit voor onderwijs- en kennisintensieve organisaties. Daarnaast richt Wesselo & Partners zich ook op andere sectoren binnen het publieke domein, zoals zorg en welzijn, woningcorporaties en gemeenten/overheden. Op dit moment zijn wij voor onze opdrachtgevers op zoek naar toptalent voor de volgende vacatures:

Succesvol afgerond

Almeerse Scholen Groep - Rector Helen Parkhurst
De Woningstichting - Voorzitter Raad van Commissarissen (ovb ILT procedure)
Blariacumcollege - Campusdirecteur
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - Directeur Reinwardt Academie
Koning Willem l College - Voorzitter College van Bestuur
Heliomare - Manager Bedrijfsvoering
Heliomare - Lid Raad van Toezicht
Pauluskerk Rotterdam - Manager Primair Proces
WIJ Groningen - twee leden Raad van Toezicht
Universiteit Maastricht - Directeur Academic Affairs
PO-Raad - Directeur
De Zevenster - Bestuurssecretaris
Saxion - Directeur Academie Pedagogiek en Onderwijs
Stichting Bevolkingsonderzoek Noord - Lid Raad van Toezicht
Quadraam - Directeur vmbo 't Venster
Heliomare - Concerncontroller
Samenwerkingsverband Kindkracht - Bestuurder
STC Group - Lid Raad van Toezicht
Graafschap College - Lid Raad van Toezicht
CVO 't Gooi - Directeur Hilfertsheem College en College de Opmaat
Stichting Orion - Bestuurder
Stichting Dunavie - Lid Raad van Commissarissen (i.a.v. ILT procedure)
Stichting Driestroom - Manager Financiën & Control
Stichting Driestroom - Lid Raad van Bestuur
Catharina Stichting - Directeur-Bestuurder
Stichting Signum - Lid College van Bestuur
Woningstichting Servatius - Lid Raad van Commissarissen
Het Stedelijk Lyceum - Bestuurder
Hogeschool van Amsterdam - Lid College van Bestuur/Rector
Saxion - Directeur Service Centrum Voorzieningen (SCV)
De Woonschakel West Friesland - 2 Leden Raad van Commissarissen
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Eckart College en Nuenens College
WIJ Groningen - Voorzitter Raad van Toezicht
Liliane Fonds - Directeur-Bestuurder
COG Vallei & Gelderland-Midden - Voorzitter College van Bestuur
Calvijn College - Voorzitter College van Bestuur
Drenthe College - Lid College van Bestuur
Stichting Markland College - Directeur Markland College Oudenbosch
Avans hogeschool - HZ University of Applied Sciences - Directeur stichting Associate degrees Academie Roosendaal
ROC Mondriaan - Directeur Financiën & Control
Woonstichting St. Joseph - Lid Raad van Commissarissen
Primair Huisartsenposten - Lid Raad van Toezicht
Hogeschool iPabo - Opleidingsmanager
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt - Voorzitter Bestuur
Stichting Amerpoort - Voorzitter Raad van Toezicht
Rondom Wonen - Directeur-Bestuurder
VSNU - Domeinleider Onderwijs
Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep - Uitgeefdirecteur
NV Bergkwartier - Directeur
Bink Kinderopvang - Lid Raad van Toezicht
Stichting Surplus - Lid Raad van Toezicht
Stichting Surplus - Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Movisie - twee leden Raad van Toezicht
Noordwijkse Woningstichting - Lid Raad van Commissarissen
Het Assink Lyceum - Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht
Centrale Huisartsenposten Rijnmond - Voorzitter Raad van Bestuur
Quadraam - Lid Raad van Toezicht
Stichting Signum - Voorzitter College van Bestuur
Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei - Bestuurder
ROC Friese Poort - Lid College van Bestuur
International School Eerde - Directeur
NHTV - Voorzitter College van Bestuur
Avans hogeschool - Directeur Academie voor Engineering en ICT
MBO Utrecht- Directeur Academie Handel en Ondernemerschap
Avans hogeschool - Directeur Academie voor Marketing en Business Management
Gooise Scholen Federatie - Lid Raad van Toezicht
Stichting Onderwijsgeschillen - Voorzitter Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
CVO Rotterdam e.o. - Lid Raad van Bestuur
Graafschap College - Voorzitter College van Bestuur
Saxion, University of Applied Sciences - Directeur International Office
Hogeschool van Amsterdam - Decaan faculteit Onderwijs en Opvoeding
De Haagse Hogeschool - Lid College van Bestuur