Open vacatures

Ons bureau is gespecialiseerd in de werving en selectie van toezichthouders, bestuurders, directeuren en management voor de brede publieke sector. Van oudsher doen wij dit voor onderwijs- en kennisintensieve organisaties. Daarnaast richt Wesselo & Partners zich ook op andere sectoren binnen het publieke domein, zoals zorg en welzijn, woningcorporaties en gemeenten/overheden. Op dit moment zijn wij voor onze opdrachtgevers op zoek naar toptalent voor de volgende vacatures:

Succesvol afgerond

Nucleuszorg - Directeur-bestuurder
Gemeente Amsterdam - Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur
RegMed XB - Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Lima - Voorzitter College van Bestuur
Stichting De Waerden - Lid Raad van Toezicht
MboRijnland - Directeur Onderwijs & Kwaliteit
MboRijnland - Directeur Planning & Control
Velison Wonen - Directeur/ Bestuurder a.i.
Erasmus Universiteit Rotterdam - Directeur Academische Zaken
ROC Da Vinci College - leden Raad van Toezicht
Rijn IJssel - Lid Raad van Toezicht
Windesheim - Directeur domein Techniek
Het Cultuurgebouw - Directeur Bestuurder
Stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken - Voorzitter College van Bestuur
ROC Mondriaan - Lid College van Bestuur
Almeerse Scholen Groep - Rector Helen Parkhurst
De Woningstichting - Voorzitter Raad van Commissarissen
Blariacumcollege - Campusdirecteur
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - Directeur Reinwardt Academie
Koning Willem l College - Voorzitter College van Bestuur
Heliomare - Manager Bedrijfsvoering
Heliomare - Lid Raad van Toezicht
Pauluskerk Rotterdam - Manager Primair Proces
WIJ Groningen - twee leden Raad van Toezicht
Universiteit Maastricht - Directeur Academic Affairs
PO-Raad - Directeur
De Zevenster - Bestuurssecretaris
Saxion - Directeur Academie Pedagogiek en Onderwijs
Stichting Bevolkingsonderzoek Noord - Lid Raad van Toezicht
Quadraam - Directeur vmbo 't Venster
Heliomare - Concerncontroller
Samenwerkingsverband Kindkracht - Bestuurder
STC Group - Lid Raad van Toezicht
Graafschap College - Lid Raad van Toezicht
CVO 't Gooi - Directeur Hilfertsheem College en College de Opmaat
Stichting Orion - Bestuurder
Stichting Dunavie - Lid Raad van Commissarissen
Stichting Driestroom - Manager Financiën & Control
Stichting Driestroom - Lid Raad van Bestuur
Catharina Stichting - Directeur-Bestuurder
Stichting Signum - Lid College van Bestuur
Woningstichting Servatius - Lid Raad van Commissarissen
Het Stedelijk Lyceum - Bestuurder
Hogeschool van Amsterdam - Lid College van Bestuur/Rector
Saxion - Directeur Service Centrum Voorzieningen (SCV)
De Woonschakel West Friesland - 2 Leden Raad van Commissarissen
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Eckart College en Nuenens College
WIJ Groningen - Voorzitter Raad van Toezicht
Liliane Fonds - Directeur-Bestuurder
COG Vallei & Gelderland-Midden - Voorzitter College van Bestuur
Calvijn College - Voorzitter College van Bestuur
Drenthe College - Lid College van Bestuur
Stichting Markland College - Directeur Markland College Oudenbosch
Avans hogeschool - HZ University of Applied Sciences - Directeur stichting Associate degrees Academie Roosendaal
ROC Mondriaan - Directeur Financiën & Control
Woonstichting St. Joseph - Lid Raad van Commissarissen
Primair Huisartsenposten - Lid Raad van Toezicht
Hogeschool iPabo - Opleidingsmanager
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt - Voorzitter Bestuur
Stichting Amerpoort - Voorzitter Raad van Toezicht
Rondom Wonen - Directeur-Bestuurder
VSNU - Domeinleider Onderwijs
Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep - Uitgeefdirecteur