Open vacatures

Ons bureau is gespecialiseerd in de werving en selectie van toezichthouders, bestuurders, directeuren en management voor de brede publieke sector. Van oudsher doen wij dit voor onderwijs- en kennisintensieve organisaties. Daarnaast richt Wesselo & Partners zich ook op andere sectoren binnen het publieke domein, zoals zorg en welzijn, woningcorporaties en gemeenten/overheden. Op dit moment zijn wij voor onze opdrachtgevers op zoek naar toptalent voor de volgende vacatures:

Reageren niet meer mogelijk

Succesvol afgerond

Fontys Hogescholen - Directeur Fontys Economische Hogeschool Tilburg
Fontys Hogescholen - Directeur Fontys Hogeschool Pedagogiek
Hogeschool Utrecht - Dean Institute of International Business Studies
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector De Nieuwste School
MBO Utrecht - Voorzitter College van Bestuur
Hogeschool Utrecht - Directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek en Instituut Theo Thijssen
ROC Horizon College - Directeur Techniek
ROC Da Vinci College - Lid College van Bestuur
Breda University of Applied Sciences - Bestuurssecretaris/Hoofd SER
De Haagse Hogeschool - Lector Wereldburgerschap
Stichting Het Zeeuwse Landschap - Directeur-bestuurder
Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) - Directeur
ROC Midden Nederland - Voorzitter College van Bestuur
ROC Midden Nederland - Lid College van Bestuur
Stichting Leviaan - Lid Raad van Toezicht
Nationale Stichting Grote Clubactie - Lid Bestuur: Sport & Jeugd
Nationale Stichting Grote Clubactie - Lid Bestuur: Marketing & Business Development
Nationale Stichting Grote Clubactie - Voorzitter Bestuur
Catharina Stichting - Lid Raad van Toezicht
Gemeente Enschede - Concerndirecteur
Hout- en Meubileringscollege - Locatiedirecteur Rotterdam
Almeerse Scholen Groep - Voorzitter Raad van Toezicht
COG Vallei & Gelderland-Midden - Lid College van Bestuur
Graafschap College - Sectordirecteur Zorg, Welzijn & Sport
Pleysier College - Bestuurder
Hogeschool van Amsterdam - Director Operations AMSIB
Fundis - Directeur Vierstroom Hulp Thuis
Windeheim - Directeur Strategie & Support
O.R.S. Lek en Linge - Directeur-bestuurder
Juridische Hogeschool Avans & Fontys - Directeur
Stichting Trajectum - Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Trajectum - Lid Raad van Toezicht
Woongoed Zeist - Lid Raad van Toezicht (o.v.v. positieve zienswijze)
OVO Zaanstad - Lid Raad van Toezicht
Pré Wonen - Voorzitter Raad van Commissarissen
Nucleuszorg - Directeur-bestuurder
Gemeente Amsterdam - Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur
RegMed XB - Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Lima - Voorzitter College van Bestuur
Stichting De Waerden - Lid Raad van Toezicht
MboRijnland - Directeur Onderwijs & Kwaliteit
MboRijnland - Directeur Planning & Control
Velison Wonen - Directeur/ Bestuurder a.i.
Erasmus Universiteit Rotterdam - Directeur Academische Zaken
ROC Da Vinci College - leden Raad van Toezicht
Rijn IJssel - Lid Raad van Toezicht
Windesheim - Directeur domein Techniek
Het Cultuurgebouw - Directeur Bestuurder
Stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken - Voorzitter College van Bestuur
ROC Mondriaan - Lid College van Bestuur
Almeerse Scholen Groep - Rector Helen Parkhurst
De Woningstichting - Voorzitter Raad van Commissarissen
Blariacumcollege - Campusdirecteur
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - Directeur Reinwardt Academie
Koning Willem l College - Voorzitter College van Bestuur
Heliomare - Manager Bedrijfsvoering
Heliomare - Lid Raad van Toezicht
Pauluskerk Rotterdam - Manager Primair Proces
WIJ Groningen - twee leden Raad van Toezicht
Universiteit Maastricht - Directeur Academic Affairs
PO-Raad - Directeur
De Zevenster - Bestuurssecretaris
Saxion - Directeur Academie Pedagogiek en Onderwijs
Stichting Bevolkingsonderzoek Noord - Lid Raad van Toezicht
Quadraam - Directeur vmbo 't Venster
Heliomare - Concerncontroller
Samenwerkingsverband Kindkracht - Bestuurder
STC Group - Lid Raad van Toezicht
Graafschap College - Lid Raad van Toezicht
CVO 't Gooi - Directeur Hilfertsheem College en College de Opmaat
Stichting Orion - Bestuurder
Stichting Dunavie - Lid Raad van Commissarissen
Stichting Driestroom - Manager Financiën & Control
Stichting Driestroom - Lid Raad van Bestuur
Catharina Stichting - Directeur-Bestuurder
Stichting Signum - Lid College van Bestuur
Woningstichting Servatius - Lid Raad van Commissarissen
Het Stedelijk Lyceum - Bestuurder
Hogeschool van Amsterdam - Lid College van Bestuur/Rector