Open vacatures

Ons bureau is gespecialiseerd in de werving en selectie van toezichthouders, bestuurders, directeuren en management voor de brede publieke sector. Van oudsher doen wij dit voor onderwijs- en kennisintensieve organisaties. Daarnaast richt Wesselo & Partners zich ook op andere sectoren binnen het publieke domein, zoals zorg en welzijn, woningcorporaties en gemeenten/overheden. Op dit moment zijn wij voor onze opdrachtgevers op zoek naar toptalent voor de volgende vacatures:

Reageren niet meer mogelijk

Succesvol afgerond

Stichting Trajectum - lid Raad van Toezicht
PCOU Willibrord - rector St-Gregorius College
RSV Breda en omstreken - lid toezichthoudend bestuur
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden - twee leden raad van toezicht
Zadkine - lid College van Bestuur
Graafschap College - lid college van bestuur
Aeres Groep - instellingsdirecteur Aeres Hogeschool
Lefier - lid Raad van Commissarissen: financieel-economisch
Zuyd Hogeschool - directeur International Business & Communication
Enserve - leden Raad van Commissarissen
Wolfert van Borselen scholengroep - directeur Wolfert Dalton
Lucas Onderwijs - clusterdirecteur Primair Onderwijs
Cals College - bestuurder
Spaarnelanden - Chief Financial Officer
Hogeschool Utrecht - directeur Instituut Archimedes
Drenthe College - regiodirecteur Emmen
Fontys - directeur Fontys Paramedische Hogeschool
Stichting Moviera - directeur-bestuurder
Heliomare - lid Raad van Bestuur
CVO Zuid-West Fryslân - voorzitter College van Bestuur
Diakonessenhuis - manager financiën
Vrije Universiteit Amsterdam - directeur Student- en Onderwijszaken
Dunamare Onderwijsgroep - voorzitter College van Bestuur
Graafschap College - lid raad van toezicht
GGZ inGeest - manager Facilitair & Huisvesting
Rijn IJssel - clusterdirecteur Vakschool Wageningen
Mediacollege Amsterdam - voorzitter College van Bestuur
Stichting Dunavie - directeur-bestuurder
Stichting Hanzeheerd - bestuurder a.i.
Stichting Spectrum - lid Raad van Toezicht: maatschappelijk ondernemerschap
Stichting QuaRijn - onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad
Velison Wonen - lid Raad van Commissarissen
Stichting Wassenaarse Zorgverlening - twee leden Raad van Toezicht
GGZ inGeest - manager Finance & Control
Katholieke Scholengemeenschap De Breul - lid Raad van Toezicht: Financiën & Risicomanagement
Katholieke Scholengemeenschap De Breul - lid Raad van Toezicht: Governance-Juridisch
Pré Wonen - lid Raad van Commissarissen
Laurens Wonen - twee leden Raad van Commissarissen
Heliomare - lid Raad van Toezicht: juridisch-governance
Stichting Trema Kinderopvang en Welzijn - voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Trema Kinderopvang en Welzijn - lid Raad van Toezicht
ROC Midden Nederland - Voorzitter Raad van Toezicht
ROC Midden Nederland - Lid Raad van Toezicht
Stichting ZAAM - Lid College van Bestuur
GGZ inGeest - Manager Zorgadministratie en Logistiek
Marnix Academie - Manager Innovatiecentrum
MBO Utrecht - Onderwijsdirecteur Zorgacademies en Entree
Stichting Onderwijsgeschillen - Directeur/bestuurder
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Theresialyceum
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Mill Hill College
Drenthe College - Voorzitter College van Bestuur
Dak kindercentra - Lid Raad van Toezicht: HRM, Organisatieontwikkeling & Verandermanagement
Oogvereniging - Directeur
Marnix Academie - Opleidingsmanager
Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA) - lid College van Bestuur
Avans+ - Lid van de directie
Hogeschool Utrecht - Opleidingsmanager van het Seminarium voor Orthopedagogiek
Universiteit van Amsterdam - Directeur Bedrijfsvoering FNWI
Politieacademie - Hoofd Onderwijs en Kwaliteit
Lucas Onderwijs - Regiomanager Bedrijfsvoering VO Westland
Koninklijke Kentalis - Lid Raad van Bestuur
Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur - Bestuurder/Rector
Gemeente Tilburg - Concerndirecteur Vitale Stad
Hogeschool Inholland - Manager Onderwijs & Onderzoek Creative Business
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Kwadrant Scholengroep
SWV Passend Onderwijs Apeldoorn - Onafhankelijke bestuursleden
Rijn IJssel - Lid College van Bestuur
Provincie Flevoland - Provinciesecretaris/algemeen directeur
Gemeente Katwijk - Drie concerndirecteuren
Velison Wonen - Directeur-bestuuurder
NHL Stenden Hogeschool - Interim-lid College van Bestuur
CVO Rotterdam e.o. - Algemeen Directeur
CVO Zuid-West Fryslân - Interim-bestuurder
RSV Breda PO e.o. - Directeur-bestuurder
Woonschakel West-Friesland - Lid Raad van Commissarissen
Hogeschool van Amsterdam - Opleidingsmanager Marketing, Sales & Trade
Minkema College - Lid/beoogd voorzitter College van Bestuur
Breda University of Applied Sciences - Leden Raad van Toezicht
Alfa-college - Lid College van Bestuur
Stichting Penta - Bestuurder
TU Delft - Directeur Onderwijs en Studentenzaken
Fontys Hogescholen - Directeur Personeel & Organisatie
Stichting Katholiek en Protestant Christelijk Onderwijs (SKPO) - Lid College van Bestuur
TU Delft - Decaan faculteit Techniek, Bestuur & Management
ROC Aventus - Lid Raad van Toezicht
Stichting Surplus - twee leden Raad van Toezicht
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland - twee leden Raad van Toezicht
Gemeente Tilburg - Afdelingshoofd Economie & Arbeidsmarkt
Kober kinderopvang - drie leden Raad van Commissarissen
Brandweer Amsterdam-Amstelland - Commandant
OMO sg Tongerlo - Collegedirecteur Norbertus Gertrudis Lyceum
Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland - Lid Raad van Toezicht
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Scholengroep Boxtel
Liliane Fonds/MIVA - twee leden Raad van Toezicht
Stichting De Waerden - Lid Raad van Toezicht
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ) - Voorzitter College van Bestuur
Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland - Voorzitter College van Bestuur