Open vacatures

Ons bureau is gespecialiseerd in de werving en selectie van toezichthouders, bestuurders, directeuren en management voor de brede publieke sector. Van oudsher doen wij dit voor onderwijs- en kennisintensieve organisaties. Daarnaast richt Wesselo & Partners zich ook op andere sectoren binnen het publieke domein, zoals zorg en welzijn, woningcorporaties en gemeenten/overheden. Op dit moment zijn wij voor onze opdrachtgevers op zoek naar toptalent voor de volgende vacatures:

Reageren niet meer mogelijk

Succesvol afgerond

Velison Wonen - Directeur-bestuuurder
NHL Stenden Hogeschool - Interim-lid College van Bestuur
CVO Rotterdam e.o. - Algemeen Directeur
CVO Zuid-West Fryslân - Interim-bestuurder
RSV Breda PO e.o. - Directeur-bestuurder
Hogeschool van Amsterdam - Opleidingsmanager Marketing, Sales & Trade
Minkema College - Lid/beoogd voorzitter College van Bestuur
Breda University of Applied Sciences - Leden Raad van Toezicht
Alfa-college - Lid College van Bestuur
Stichting Penta - Bestuurder
TU Delft - Directeur Onderwijs en Studentenzaken
Fontys Hogescholen - Directeur Personeel & Organisatie
Stichting Katholiek en Protestant Christelijk Onderwijs (SKPO) - Lid College van Bestuur
TU Delft - Decaan faculteit Techniek, Bestuur & Management
ROC Aventus - Lid Raad van Toezicht
Stichting Surplus - 2 leden Raad van Toezicht
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland - 2 leden Raad van Toezicht
Gemeente Tilburg - Afdelingshoofd Economie & Arbeidsmarkt
Kober kinderopvang - 3 leden Raad van Commissarissen
Brandweer Amsterdam-Amstelland - Commandant
OMO sg Tongerlo - Collegedirecteur Norbertus Gertrudis Lyceum
Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland - Lid Raad van Toezicht
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Scholengroep Boxtel
Liliane Fonds/MIVA - 2 leden Raad van Toezicht
Stichting De Waerden - Lid Raad van Toezicht
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ) - Voorzitter College van Bestuur
Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland - Voorzitter College van Bestuur
Almeerse Scholen Groep - Rector Echnaton
Pré Wonen - Lid Raad van Commissarissen
Fundis - Regiomanager Vierstroom Zorg Thuis
PCOU Willibrord - Rector Christelijk Gymnasium Utrecht
GGZ inGeest - Manager Zorgverkoop
Openbaar Onderwijs Groningen - lid College van Bestuur
Natuur en Milieufederatie Limburg - Directeur
De Groeiling - lid College van Bestuur
VISTA college - lid Raad van Bestuur
Stichting Wassenaarse Zorgverlening - Directeur-bestuurder
Stichting Surplus - voorzitter College van Bestuur
Stichting Monton - voorzitter College van Bestuur
Brandweer Amsterdam-Amstelland - Plv. Commandant/Sectormanager
Gemeente Enschede - Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris
Laurens Wonen - Directeur-bestuurder
Nova College - Lid Raad van Toezicht
Stichting Malkander - Bestuurder a.i.
Heliomare - lid Raad van Toezicht
Welwonen - Directeur-bestuurder
RegMed XB - drie leden Raad van Toezicht
OMO sg Tongerlo - Collegedirecteur Da Vinci College
Cultuureducatiegroep - lid Raad van Toezicht
Zuyd Hogeschool - Directeur Beeldende Kunsten
Zuyd Hogeschool - Directeur Podiumkunsten
Deltion College - drie Collegedirecteuren
Koninklijke Auris Groep - Hoofd Beleid, Onderzoek, Kwaliteit & Communicatie
Zuyd Hogeschool - lid College van Bestuur
Samen Veilig Midden-Nederland - twee leden Raad van Toezicht
Stichting Lezen & Schrijven - Manager Programma's & Innovatie/Plaatsvervangend Directeur
PCOU Willibrord - Rector Amadeus Lyceum
Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht - Leden Raad van Toezicht
SALTO - Directeur Onderwijs en Kwaliteitszorg
Librijn Openbaar Onderwijs - Directeur-bestuurder
De Zevenster - Bestuurssecretaris
Woongoed Zeist - Lid Raad van Toezicht
De Onderwijsspecialisten - Voorzitter College van Bestuur
Ronduit Onderwijs - Lid Raad van Toezicht
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector 2College
Fontys Hogescholen - Directeur Fontys Economische Hogeschool Tilburg
Fontys Hogescholen - Directeur Fontys Hogeschool Pedagogiek
Hogeschool Utrecht - Dean Institute of International Business Studies
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector De Nieuwste School
MBO Utrecht - Voorzitter College van Bestuur
Hogeschool Utrecht - Directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek en Instituut Theo Thijssen
ROC Horizon College - Directeur Techniek
LMC Voortgezet Onderwijs - Controller/ Hoofd Financiële Zaken
ROC Da Vinci College - Lid College van Bestuur
Breda University of Applied Sciences - Bestuurssecretaris/Hoofd SER
De Haagse Hogeschool - Lector Wereldburgerschap
Stichting Het Zeeuwse Landschap - Directeur-bestuurder
Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) - Directeur
ROC Midden Nederland - Voorzitter College van Bestuur
ROC Midden Nederland - Lid College van Bestuur