Open vacatures

Ons bureau is gespecialiseerd in de werving en selectie van toezichthouders, bestuurders, directeuren en management voor de brede publieke sector. Van oudsher doen wij dit voor onderwijs- en kennisintensieve organisaties. Daarnaast richt Wesselo & Partners zich ook op andere sectoren binnen het publieke domein, zoals zorg en welzijn, woningcorporaties en gemeenten/overheden. Op dit moment zijn wij voor onze opdrachtgevers op zoek naar toptalent voor de volgende vacatures:

Reageren niet meer mogelijk

Succesvol afgerond

HEEMwonen - voorzitter Raad van Commissarissen (o.v.b. ILT)
Surplus - twee leden Raad van Toezicht
Katholieke Scholengemeenschap De Breul - lid Raad van Toezicht
MRI Centrum - directeur
Nuffic - lid Raad van Toezicht
Raamwerk - lid Raad van Toezicht
Stichting Trajectum - lid Raad van Toezicht
Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland - voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland - lid Raad van Toezicht
De Haagse Scholen - drie leden Raad van Toezicht
Waterweg Wonen - lid Raad van Commissarissen
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso - bestuurder
Windesheim - voorzitter Raad van Toezicht
Lucas Onderwijs - hoofd informatiebeheer en ICT
Omring - directeur HR & Organisatie
HAN_University of Applied Sciences - twee academiemanagers Rechten
HAN_University of Applied Sciences - stafdirecteur Finance & Control
SWV VO 2505 - onafhankelijk voorzitter ALV
HKU - directeur HKU Media
GGzE - manager Opleiding & Onderzoek
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - rector Maaslandcollege
Koninklijke Kentalis - directeur Onderwijs CMB/DB
SPO WIJ de Venen - lid Raad van Toezicht: HR
Onderwijsgroep Amstelland - lid Raad van Toezicht: financiën
SPO Utrecht - voorzitter College van Bestuur
Stichting KBA Nw West - directeur-bestuurder
Stichting O2A5 - bestuurder
Stichting RIONED - directeur
Stichting Trajectum - lid Raad van Toezicht
Stichting Dunavie - lid Raad van Commissarissen
De Goede Woning - directeur-bestuurder
Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel - voorzitter College van Bestuur
CVO Groep Zuidoost-Utrecht - voorzitter College van Bestuur
Kober kinderopvang - interim directeur-bestuurder
Schiphol Area Development Company - lid Raad van Commissarissen
Ons Middelbaar Onderwijs - locatiedirecteur Fioretti College
Aeres Groep - Faculteitsdirecteur Aeres Hogeschool Wageningen
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden - directeur-bestuurder
Stichting Wassenaarse Zorgverlening - lid Raad van Toezicht
SALTO - directeur Onderwijs en Kwaliteit
Hogeschool Leiden - directeur faculteit Science & Technology
Hogeschool Leiden - directeur faculteit Gezondheidszorg
Fontys Hogescholen - directeur dienst Onderwijs & Onderzoek
Cals College - twee leden Raad van Toezicht
Koninklijke Auris Groep - regiodirecteur Onderwijs
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden - lid raad van toezicht
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden - lid Raad van Toezicht
N.V. Waterbedrijf Drenthe - voorzitter Raad van Commissarissen
Stichting Quadraam - rector Olympus College
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg - lid Raad van Toezicht
Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch - rector-bestuurder
Ons Middelbaar Onderwijs - rector Roncalli Scholengemeenschap
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden - voorzitter College van Bestuur
Omnia Wonen - interim directeur-bestuurder
ROC Nijmegen - lid College van Bestuur
Koninklijke Auris Groep - lid Raad van Toezicht
Stichting Quadraam - rector Liemers College
Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid - rector-bestuurder St. Nicolaaslyceum
Centrum voor Vormingsonderwijs - onafhankelijk voorzitter bestuur
Stichting Trevianum - voorzitter College van Bestuur
Veiligheidsregio/Brandweer Amsterdam-Amstelland - manager HR
Technische Universiteit Delft - lid College van Bestuur/Vice President Operations
IZER - lid Raad van Commissarissen: medisch-zorginhoudelijk
Emiliusschool - directeur-bestuurder
Gemeente Katwijk - directeur Dienstverlening
Scholengroep Over- en Midden-Betuwe - rector OBC Bemmel
Graafschap College - lid Raad van Toezicht
ROC Friese Poort - vestigingsdirecteur Leeuwarden/Dokkum
Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden - rector Athena/lid College van Bestuur
HEEMwonen - directeur-bestuurder
Stadsherstel Den Haag - directeur-bestuurder
Stichting Signum - voorzitter en lid Raad van Toezicht
HEEMwonen - lid Raad van Commissarissen
Liberein - bestuurder
LMC Voortgezet Onderwijs - directeur Scholengroep Kunstscholen
Surplus - leden Raad van Toezicht
Graafschap College - sectordirecteur Ontwikkeling
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - rector OMO scholengroep Boxtel
Fontys Hogescholen - directeur Fontys Hogeschool Journalistiek
Fontys Hogescholen - directeur Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek
Stichting Onderwijsgeschillen - twee leden Raad van Toezicht
Stichting Studiekeuze123 - programmamanager Nationale Studenten Enquête
TU Delft - decaan faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW)
O.R.S. Lek en Linge - voorzitter Raad van Toezicht
O.R.S. Lek en Linge - twee leden Raad van Toezicht
SWV Kindkracht & SWV VOVPR - lid Raad van Toezicht
Fontys Hogescholen - directeur Fontys Hogeschool BEnT en Fontys PTH
Fontys - adjunct-directeur Paramedische Hogeschool
Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland - rector
Eduvier - voorzitter College van Bestuur
WilgaerdenLeekerweideGroep - manager expertise en behandeling
GGZ inGeest - directeur HR
UW Utrecht - lid Raad van Commissarissen
Stadsherstel Den Haag - directeur-bestuurder
Ds. Pierson College - rector/bestuurder
Katholieke Scholengemeenschap De Breul - twee leden Raad van Toezicht
Openbaar Onderwijs Groningen - lid College van Bestuur