Open vacatures

Ons bureau is gespecialiseerd in de werving en selectie van toezichthouders, bestuurders, directeuren en management voor de brede publieke sector. Van oudsher doen wij dit voor onderwijs- en kennisintensieve organisaties. Daarnaast richt Wesselo & Partners zich ook op andere sectoren binnen het publieke domein, zoals zorg en welzijn, woningcorporaties en gemeenten/overheden. Op dit moment zijn wij voor onze opdrachtgevers op zoek naar toptalent voor de volgende vacatures:

Reageren niet meer mogelijk

Succesvol afgerond

O.R.S. Lek en Linge - voorzitter Raad van Toezicht
O.R.S. Lek en Linge - twee leden Raad van Toezicht
SWV Kindkracht & SWV VOVPR - lid Raad van Toezicht
Fontys Hogescholen - directeur Fontys Hogeschool BEnT en Fontys PTH
Fontys - adjunct-directeur Paramedische Hogeschool
Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland - rector
Eduvier - voorzitter College van Bestuur
WilgaerdenLeekerweideGroep - manager expertise en behandeling
GGZ inGeest - directeur HR
UW Utrecht - lid Raad van Commissarissen
Stadsherstel Den Haag - directeur-bestuurder
Ds. Pierson College - rector/bestuurder
Katholieke Scholengemeenschap De Breul - twee leden Raad van Toezicht
Openbaar Onderwijs Groningen - lid College van Bestuur
Vilente - lid Raad van Toezicht
Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid - drie leden Raad van Toezicht
GGZ inGeest - directeur HR
Schoolleidersregister PO - Voorzitter van het bestuur
HAN_University of Applied Sciences - Academiedirecteur Financieel Economisch Management
Brabants Landschap - directeur
Lucas Onderwijs - directeur bureau
Dak kindercentra - Manager kinderopvang/'COO'
Van Hall Larenstein - voorzitter en twee leden Raad van Toezicht
CVO Rotterdam e.o. - voorzitter raad van bestuur
Onderwijsgroep Amstelland - voorzitter College van Bestuur
Stichting Kinderopvang 2Samen - Manager HR, Pedagogiek & Kwaliteit
Hogeschool van Amsterdam - voorzitter College van Bestuur
Almeerse Scholen Groep - clusterdirecteur primair onderwijs
Stichting Agora - voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Agora - twee leden Raad van Toezicht
Dunamare Onderwijsgroep - lid College van Bestuur
Velison Wonen - lid Raad van Commissarissen
Lucas Onderwijs - regiodirecteur
Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee - controller
HEEMwonen - lid Raad van Commissarissen
De Goede Woning - interim bestuurder
Stichting Trajectum - lid Raad van Toezicht
GGZ inGeest - manager Business Intelligence
Hogeschool Rotterdam - Transitiedirecteur Hogeschool Rotterdam Business School
GGZ inGeest - directeur ICT
Wooncompagnie - lid Raad van Commissarissen
Ons Middelbaar Onderwijs - locatiedirecteur Zwijsen College
Lefier - directeur Maatschappelijk Presteren
Stichting Het Rijnlands Lyceum - rector Rijnlands Lyceum Oegstgeest
GGZ inGeest - manager Business Intelligence
GGZ inGeest - manager Projectenbureau
Curio - voorzitter Raad van Toezicht
De Woonschakel Westfriesland - lid Raad van Commissarissen
Stichting Protestants Christelijk Basis Onderwijs Apeldoorn - twee leden Raad van Toezicht
Stichting Quadraam - directeur Onderwijs & Onderzoek
Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. - lid Raad van Toezicht: bestuur/governance
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - rector OMO scholengroep Tongerlo
Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia - rector-bestuurder Vossius Gymnasium
MBO Utrecht - Directeur Economie & Ondernemen
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden - lid College van Bestuur
Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. - lid Raad van Toezicht: financiën
Nictiz - manager Generieke Standaarden
Nictiz - manager Informatiestandaarden
Aeres Groep - faculteitsdirecteur Aeres Hogeschool
Dunavie - lid Raad van Commissarissen: Volkshuisvesting & Wonen
Ons Tweede Thuis - twee leden raad van toezicht
WereldKidz - twee leden Raad van Toezicht
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - twee leden raad van toezicht
Stichting Trajectum - lid Raad van Toezicht
PCOU Willibrord - rector St-Gregorius College
RSV Breda en omstreken - lid toezichthoudend bestuur
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden - twee leden raad van toezicht
Zadkine - lid College van Bestuur
Graafschap College - lid college van bestuur
Aeres Groep - instellingsdirecteur Aeres Hogeschool
Lefier - lid Raad van Commissarissen: financieel-economisch
Zuyd Hogeschool - directeur International Business & Communication
Enserve - leden Raad van Commissarissen
Wolfert van Borselen scholengroep - directeur Wolfert Dalton
Lucas Onderwijs - clusterdirecteur Primair Onderwijs
Cals College - bestuurder
Spaarnelanden - Chief Financial Officer
Hogeschool Utrecht - directeur Instituut Archimedes
Drenthe College - regiodirecteur Emmen
Fontys - directeur Fontys Paramedische Hogeschool
Stichting Moviera - directeur-bestuurder
Heliomare - lid Raad van Bestuur
CVO Zuid-West Fryslân - voorzitter College van Bestuur
Diakonessenhuis - manager financiën
Vrije Universiteit Amsterdam - directeur Student- en Onderwijszaken
Dunamare Onderwijsgroep - voorzitter College van Bestuur
Graafschap College - lid raad van toezicht
GGZ inGeest - manager Facilitair & Huisvesting
Rijn IJssel - clusterdirecteur Vakschool Wageningen
Mediacollege Amsterdam - voorzitter College van Bestuur
Stichting Dunavie - directeur-bestuurder
Stichting Hanzeheerd - bestuurder a.i.
Stichting Spectrum - lid Raad van Toezicht: maatschappelijk ondernemerschap
Stichting QuaRijn - onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad
Velison Wonen - lid Raad van Commissarissen
Stichting Wassenaarse Zorgverlening - twee leden Raad van Toezicht
GGZ inGeest - manager Finance & Control
Katholieke Scholengemeenschap De Breul - lid Raad van Toezicht: Financiën & Risicomanagement
Katholieke Scholengemeenschap De Breul - lid Raad van Toezicht: Governance-Juridisch
Pré Wonen - lid Raad van Commissarissen
Laurens Wonen - twee leden Raad van Commissarissen
Heliomare - lid Raad van Toezicht: juridisch-governance
Stichting Trema Kinderopvang en Welzijn - voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Trema Kinderopvang en Welzijn - lid Raad van Toezicht
ROC Midden Nederland - Voorzitter Raad van Toezicht
ROC Midden Nederland - Lid Raad van Toezicht
Stichting ZAAM - Lid College van Bestuur
GGZ inGeest - Manager Zorgadministratie en Logistiek
Marnix Academie - Manager Innovatiecentrum
MBO Utrecht - Onderwijsdirecteur Zorgacademies en Entree
Stichting Onderwijsgeschillen - Directeur/bestuurder
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Theresialyceum
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Mill Hill College
Drenthe College - Voorzitter College van Bestuur
Dak kindercentra - Lid Raad van Toezicht: HRM, Organisatieontwikkeling & Verandermanagement
Oogvereniging - Directeur
Marnix Academie - Opleidingsmanager
Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA) - lid College van Bestuur
Avans+ - Lid van de directie
Hogeschool Utrecht - Opleidingsmanager van het Seminarium voor Orthopedagogiek
Universiteit van Amsterdam - Directeur Bedrijfsvoering FNWI
Politieacademie - Hoofd Onderwijs en Kwaliteit
Lucas Onderwijs - Regiomanager Bedrijfsvoering VO Westland
Koninklijke Kentalis - Lid Raad van Bestuur
Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur - Bestuurder/Rector
Gemeente Tilburg - Concerndirecteur Vitale Stad
Hogeschool Inholland - Manager Onderwijs & Onderzoek Creative Business
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Kwadrant Scholengroep
SWV Passend Onderwijs Apeldoorn - Onafhankelijke bestuursleden
Rijn IJssel - Lid College van Bestuur