Lid Raad van Commissarissen: Maatschappelijk Ondernemerschap

• Integrale bestuurlijke ervaring in maatschappelijke onderneming, bijvoorbeeld in de zorgsector.
• Brede ervaring financiën & bedrijfsvoering, waaronder HR.
• Affiniteit met volkshuisvesting en wonen.