Lid Raad van Toezicht: Medisch-zorginhoudelijk & ketenzorg

• Medisch-zorginhoudelijke professional, bij voorkeur medicus op oncologisch gebied.
• Kennis van / ervaring met bevolkingsonderzoek naar kanker.
• Visie op ketenzorg en de positie van bevolkingsonderzoek daarbinnen.