Lid Raad van Toezicht: Strategie, HR en Organisatieontwikkeling

• Bestuurlijke ervaring in een grote organisatie met professionals en veel stakeholders.
• Kennis van strategie, HR en vraagstukken rond organisatieontwikkeling.
• Ervaring met doorontwikkeling van ‘samengestelde’ organisaties.