Lid Raad van Toezicht: Financiën, Bedrijfsvoering en Risicomanagement

• Ervaren toezichthouder met allround kennis van financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement.
• Strategische gesprekspartner voor Raad van Toezicht en bestuurder.
• Ervaring met subsidiëring en financieringsvraagstukken binnen het sociaal domein.