Directeur Academic Affairs

• Met kennis van zaken schakelen tussen stevige bestuurlijke ambities en brede beleidsontwikkeling.
• Beleid op het gebied van internationalisering, onderwijs, onderzoek en valorisatie op inhoud regisseren.
• Stakeholders binnen de universitaire gemeenschap en de samenwerkingspartners strategisch adviseren.