RVE-Manager Bedrijfsvoering

• Sleutelrol vanuit herpositionering en professionalisering bedrijfsvoering.
• Vergroten slagvaardigheid en efficiënt organiseren van de bedrijfsprocessen.
• Verbeteren en versterken van synergie, integratie en servicegerichtheid van ondersteunende diensten.