Directeur Academie Pedagogiek en Onderwijs

• Verbinding en synergie realiseren.
• Toegevoegde waarde creëren: onderzoek en professionalisering.
• Innovatief en ondernemend.