Lid Raad van Toezicht: Bedrijfsleven/industrie

• Sparringpartner die met een frisse, positief kritische blik met het CvB meekijkt naar de strategische opgave.
• Scherp oog voor eisen en dynamiek binnen het krachtenveld van onderwijs, onderneming en overheid.
• Sterke drive voor innovatie en vernieuwing en de borging daarvan in concepten, processen en (netwerk)structuren.

Zie ook het profiel Lid Raad van Toezicht: Openbaar bestuur