Lid Raad van Toezicht: Lokale publieke domein & ketensamenwerking

• Vertrouwd met het lokale publieke domein en politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
• Kennis van decentralisaties in het sociaal domein vanuit de gemeentelijke regierol.
• Inzicht in de ketensamenwerking binnen het sociaal domein, inclusief wonen en de GGz.