Directeur-Bestuurder

• Stevig positioneren van ondernemende, bruisende en dynamische schoolgemeenschap.
• Situationeel leiding geven aan hoog kwaliteits- en ambitieniveau.
• Op verbindende wijze zorgdragen voor de samenhang en organisatie van het onderwijsaanbod.