Voorzitter College van Bestuur

. Sturing geven aan de ambitie om onderwijs en medewerkers te ontwikkelen.
. Bestuurlijk leiderschap tonen waar het gaat om samenwerking in de regio.
. Zorgdragen voor innovatiekracht in de volle breedte.