Directeur Academische Zaken

• Proactief handelen, continu verbinden, procesmatig en inhoudelijk leiderschap tonen, collega’s meenemen in veranderingen.
• Bijdragen aan de integraliteit en samenhang van concernbeleid.
• Regie voeren op de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van beleid op gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie.