Directeur Planning & Control

• Bijdragen aan kwaliteit onderwijscolleges op basis van analyse van en inzicht in planning & control.
• Leiding geven aan het team qua kennis, werkprocessen en kwaliteit output.
• Op samenwerking gerichte gesprekspartner voor bestuur en collega-directeuren.