Directeur domein Techniek

. Verbindende leidinggevende die ruimte geeft en leiderschap toont.
. Versterken van samenwerking tussen opleidingen op basis van toekomstgerichte visie.
. Bieden van ruimte aan resultaatverantwoordelijk management.