Lid College van Bestuur

• Optimaliseren bedrijfsvoering en maximaal benutten van de middelen.
• Richting geven aan gezonde financiële positie en goede onderwijsresultaten.
• Uitvoering geven aan de strategische koers ‘Vakkundig, Innovatief en Betrokken’.