Lid Raad van Commissarissen: Medisch-Zorginhoudelijk

• Medisch-zorginhoudelijke professional, bij voorkeur arts/medicus met bestuurlijke/beleidsmatige ervaring in de zorgsector.
• Zicht op zorginnovaties en trends in zorginhoudelijke, kwalitatieve en servicegerichte ontwikkelingen.
• Goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en het vermogen om onafhankelijk en kritisch te denken.