Lid Raad van Commissarissen: Vastgoed & Huisvesting

• Brede kennis van met name de ‘markt’ kant van vastgoed & projectontwikkeling.
• Vertrouwd met exploitatie-, waardeontwikkelings- en rendementsvraagstukken.
• Kennis van juridische en financiële constructies, inclusief het daaraan gekoppelde risicomanagement.