Drie leden Raad van Toezicht

Aandachtsgebieden:

• Patiëntperspectief en -participatie binnen de onderzoeks- en innovatieketen.
• Ondernemer c.q. ondernemerschap in het (bio)medisch/RG werkveld.
• Financiën, bedrijfsvoering & risicomanagement.
• (Landelijke) overheid en kennis van de politieke instituties.