Voorzitter College van Bestuur

• Vanuit visie en met hart voor onderwijs het sterke kwaliteitsprofiel van ASKO uitbouwen.
• Sturen op onderwijskwaliteit, strategische innovaties en samenwerking.
• Ondernemend, verbindend, innovatief en doortastend.