Voorzitter Raad van Commissarissen

• Affiniteit met de doelgroep en liefst kennis en ervaring met volkshuisvesting.
• Ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder met een open geest en een positief kritische instelling.
• Gezaghebbend met kennis van politiek/maatschappelijke ontwikkelingen en moderne governance verhoudingen.