Directeur Juridische Hogeschool

• Strategisch voortbouwen op de constante hoge kwaliteit van onderwijs.
• Als eindverantwoordelijke inzetten op relevante innovaties voor de hbo-jurist.
• Leiding geven op basis van ‘distributed leadership’ waarin de directie het onderwijs faciliteert.